Байгалийн ухааны мэргэжлийн баг

Мэргэжлийн багийн гишүүд

Олонбаярын Төгөлдөр

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магисрын зэрэг: Олон Улсын Онолын Физикийн Төв, Итали

 Туршлага:

 • 2012-2014: Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи
 • 2015-2018: Улаанбаатар Эмпати дунд сургуульд физикийн багш
 • 2018-одоо: Монгол Тэмүүлэл сургуульд Байгалийн ухааны мэргэжлийн багийн ахлагч, физикийн багш

 Шагнал:

 • 2018: Дүүргийн физикийн олимпиад – Тэргүүн байр
 • 2018: Шигшээ Сорилго физикийн олимпиад – Тэргүүн байр

Алтанхуягийн Билгүүн

Бакалавр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2015-2016: Мэдлэг Боловсролын Парк ахлах сургуульд химийн багш
 • 2016-2018: Орчлон олон улсын дунд сургуульд химийн багш
 • 2018-present: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд химийн багш

Цогтсайханы Мөнхзул

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд биологийн багш

 Туршлага:

 • 2015-2018: Мэдлэг Боловсролын Парк ахлах сургуульд биологийн багш
 • 2018-present: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд биологийн багш
 Шагнал:
 • 2019: Нийслэлийн биологийн олимпиад – Тэргүүн байр
 • 2019: Улсын биологийн олимпиад – Тусгай байр