fbpx

Байгалийн ухааны мэргэжлийн баг

Мэргэжлийн багийн гишүүд

Олонбаярын Төгөлдөр

Магистр

Алтанхуягийн Билгүүн

Бакалавр

Цогтсайханы Мөнхзул

Магистр