Математик, мэдээлэл зүйн мэргэжлийн баг

Мэргэжлийн багийн гишүүд

Нямдоржийн Бат-Эрдэнэ

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2007-2011: Нийслэлийн 52-р сургуульд математикийн багш
 • 2011-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд Математик, мэдээлэл зүйн мэргэжлийн багийн ахлагч, математикийн багш

 Шагнал:

 • Боловсролын тэргүүний ажилтан
 • Спортын дэд мастер

Отгонсүрэнгийн Шинэцэцэг

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Хайдерабадын Их Сургууль, Энэтхэг

 Туршлага:

 • 2015-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд математикийн багш

Үржинхандын Адууч

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2014: Кембрижийн Ахисан дунд түвшний математикийн онлайн сургалт
 • 2014: Кембрижийн Ахисан дунд түвшний математикийн Азийн бүсийн сургалт
 • 2016: Судалгаан дахь дата шинжлэх ухаан болон статистик, их сургуулиудын шинжлэл төслийн сургалт
 • 2018: Баттын Их Сургуулийн магадлал статистикийн сургалт
 • 2014-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд математикийн багш

Жамьяансэнгээгийн Даваасүрэн

Бакалавр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

 Туршлага:

 • Эхлэл дунд сургуульд мэдээлэл зүйн багш
 • Нийслэлийн 31-р сургуульд мэдээлэл зүйн багш
 • 2019-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд мэдээлэл зүйн багш