Хэлний мэргэжлийн баг

Мэргэжлийн багийн гишүүд

Амарсайханы Оюунтуяа

Бакалавр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2011-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд Хэлний мэргэжлийн багийн ахлагч, монгол хэлний багш

 Шагнал:

 • ‘Хүүхдийн төлөө’ медаль
 • ‘Хүүхдэд ээлтэй багш’
 • БСШУСЯ-ны жуух бичиг

Аюурзаны Оюунчимэг

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль

 Туршлага:

 • Боловсролын салбарт 32 жил ажилласан
 • 2011-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд англи хэлний багш

 Шагнал:

 • Боловсролын тэргүүний ажилтан
 • Алтан гадас одон

Даваажавын Одмаа

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Их Засаг Их Сургууль
 • Магистрын зэрэг: Өвөр Монголын Багшийн Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2015-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд хятад хэлний багш

 Шагнал:

 • ‘Тэмүүлэл’ шагнал
 • Заах аргач

Сэр-Одын Амаржаргал

Магистр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль
 • Магисрын зэрэг: Монгол Улсын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 1997-2000: Нийслэлийн 32-р сургуульд монгол хэлний багш
 • 2000-2003: Номуун дунд сургуульд монгол хэлний багш
 • 2003-2011: Нийслэлийн 97-р сургуульд монгол хэлний багш
 • 2011-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд монгол хэлний багш

 Шагнал:

 • Арга зүйч багш
 • ‘Багшийн алдар’ медаль
 • БСШУСЯ-ны жуух бичиг
 • Боловсролын тэргүүний ажилтан
 • 2003: Улсын монгол хэлний олимпиад – Тэргүүн байр
 • 2004: Улсын монгол хэлний олимпиад – 5-р байр
 • 2012: Улсын монгол бичгийн олимпиад – Гутдугаар байр
 • 2014: Улсын монгол бичгийн олимпиад – Гутдугаар байр
 • МУБИС-ийн 80 жилийн ойн олимпиад – Дэд байр

Алтанцэцэгийн Шүрэнцэцэг

Бакалавр

 Боловсрол:

 • Бакалаврын зэрэг: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

 Туршлага:

 • 2015-одоо: Монгол Тэмүүлэл лаборатори сургуульд англи хэлний багш

 Шагнал:

 • Тэргүүний залуу багш
 • Нөхөрсөг багш
 • Баянзүрх дүүргийн англи хэлний олимпиад – 4-р байр