fbpx

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Чанартай боловсрол олгож, дэлхийд өрсөлдөхүйц чадвартай монгол иргэнийг бүтээнэ.

Алсын хараа

Олон улсын жишигт нийцсэн, байгалийн ухааны тэргүүлэх сургууль болно.

Тэргүүлэх чиглэл

  • Хос хэлний боловсролын хөтөлбөрийг хос гэрчилгээ, дипломын түвшинд эзэмшүүлэх;
  • Жишиг ахлах сургууль болох;
  • Гадаадын их дээд сургуульд элсэн орох сурагчдын эзлэх хувиар манлайлах.