Сургалт

Монгол Тэмүүлэл сургууль нь сурагчдынхаа академик ур чадварт өндөр анхаарал хандуулан чанартай боловсрол олгоход онцгой ач холбогдол өгдөг. Манай сургуулийн багш нар Англи, Хятад улсууд дахь Кембрижийн багшийн сургалтууд болон онлайн хичээлүүдэд тогтмол хамрагддаг бөгөөд мөн бид Кембрижийн Мэргэжлийн Багшийн Сургалтын төв болохоор ажиллаж байна.

Үндэсний хөтөлбөр

+

Кембрижийн Олон Улсын хөтөлбөр

=

Монгол Тэмүүлэл сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

Сурагчид 9-10 дугаар ангидаа нийт 9 хичээл судлан Кембрижийн Олон Улсын Суурь Боловсролын Гэрчилгээг авах боломжтой бол 11 дүгээр ангидаа 6 хичээл үзэн Кембрижийн Олон Улсын Ерөнхий Боловсролын Дипломын болзлыг хангана. Харин 12 дугаар ангидаа багадаа 3 хичээлийг (үүнд математик, нэг шинжлэх ухаан, нэг хүмүүнлэгийн ухаан багтана) Ахисан түвшинд судлана.